Kryetari i AMA-s

Autoriteti i Mediave Audiovizive

Për rregullimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë radiotelevizive në Republikën e Shqipërisë është krijuar Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), i cili është organizëm i pavarur, që vepron bazuar në zbatimin e dispozitave të ligjit nr. 97/2013 datë 04.03.2013.

arkiva-red

BASHKËPUNIMI

logo-epralogo_rirmebu_logo
itu-official-logo_75navi_obs

Njoftime

Njoftim për shpalljen e pozicioneve të lira të punës në AMA

Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Vendimit nr. 143, datë 12/03/2014, të Këshillit të Ministrave, Autoriteti i Mediave Audiovizive publikon shpalljen e vendeve të lira të punës, vetëm për nëpunës civilë, në pozicionet “Drejtor i Drejtorisë së Programeve”, “Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Licencave”, dhe “Përgjegjës i Sektorit të Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve...

 

Read more...
 
Deklaratë për Media e Kryetarit të AMA-s, z. Gentian Sala

Të nderuar punonjës dhe profesionistë të medieve audiovizive në Shqipëri, të nderuar gazetarë:

Dëshiroj ta nis mandatin tim me një mirënjohje për të gjithë ju dhe me një falënderim për të gjitha sa keni bërë, në kushte që nuk kanë qenë gjithnjë të dëshirueshme, në 15 vitet e fundit. 

 

Read more...
 
Njoftim për media

Kryetari i ri i AMA-s, z. Gentian Sala, është prezantuar, nga përfaqësuesit e Kuvendit të Shqipërisë, në mjediset e këtij institucioni. 

Read more...
 
Njoftim për media

Kuvendi i Shqipërisë, në zbatim të ligjit 97/13 plotësoi dy vendet vakante në Këshillin e Autoritetit të Mediave Audiovizive. 

 

Read more...
 

Aktivitete

AMA konferencë: ”Digjitalizimi, edhe 1 vit kohë”

28 mars 2014 smallTiranë më 28.03.2014

AMA konferencë: ”Digjitalizimi, edhe 1 vit kohë”

Read more...
 
KRYETARJA E AMA-S, ZNJ. ENDIRË BUSHATI, PARAQET RAPORTIN VJETOR - 2013

Fjala e mbajtur në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik të Kuvendit të Shqipërisë.

Read more...
 
AMA, konferencë me temë "Diskriminimin në Media"

ama7Shkurt2014Small

Tiranë më 7.02.2014

Autoriteti i Medias Audiovizive organizoi sot në Tiranë Konferencën Kombëtare me temë "Diskriminimin në Media".

Read more...
 
projekt
rtshtop-tvklan